کس

Search Photos :
powered by

Relate Keyword for کس

از صفحه فیس بوک فاطمه امیرانی همسر شهید باکری: «شنیدم انتظار عذرخواهی دارند. روزی به کوچه ی اختر خواهم رفت و بلند فریاد خواهم زد: « ایهاالناس! بدانید در سرزمین من هر کس فکر کند و یا حق خود را بخواهد و یا به ظلم آشکار اعتراض کند، نا نجیب است و من از این با


Tags :
Cigar

Cigar


Tags : Cigar


Tags :
This page loaded in 0 seconds.