กรอบข้อความ

กรอบ

กรอบ

1170688 : ❤ กรอบข้อความ.


Tags : กรอบ
Entertainment - Home Page

Entertainment - Home Page

บริเวณที่ต้องการวางข้อความ


Tags : Entertainment Home Page
การ

การ

2. กำหนดค่า Alpha เท่ากับ


Tags : การ
1il-6.png

1il-6.png

1il-6.png


Tags : 1il 6png
lea14.PNG

lea14.PNG

หากปรากฏกรอบข้อความแบบอื่น


Tags : lea14PNG
This page loaded in 1 seconds.