กรอบดอกไม้

่i just change new electric candles,scent sticks and artificials flowers and clean grandfather and grandmother shelf. เพิ่งเปลี่ยนและทำความสะอาดหิ้งอากงอาม่า เปลี่ยนเทียน และธูปไฟฟ้าใหม่ และเปลี่ยนดอกไม้ใหม่ด้วย
่i just change new electric candles,scent sticks and artificials flowers and clean grandfather and grandmother shelf. เพิ่งเปลี่ยนและทำความสะอาดหิ้งอากงอาม่า เปลี่ยนเทียน และธูปไฟฟ้าใหม่ และเปลี่ยนดอกไม้ใหม่ด้วย
่i just change new electric candles,scent sticks and artificials flowers and clean grandfather and grandmother shelf. เพิ่งเปลี่ยนและทำความสะอาดหิ้งอากงอาม่า เปลี่ยนเทียน และธูปไฟฟ้าใหม่ และเปลี่ยนดอกไม้ใหม่ด้วย
่i just change new electric candles,scent sticks and artificials flowers and clean grandfather and grandmother shelf. เพิ่งเปลี่ยนและทำความสะอาดหิ้งอากงอาม่า เปลี่ยนเทียน และธูปไฟฟ้าใหม่ และเปลี่ยนดอกไม้ใหม่ด้วย
#เขิลจุงงง #รักนะจุ้บๆ #x3 #จะเก็บเอารอยยิ้ม เก็บใส่กุญแจไว้ ใส่กล่องข้างในใจ เก็บไว้ให้นานเท่านาน จะเก็บเอาดอกไม้ ที่เธอได้ให้กัน ใส่กรอบเก็บมันไว้ เก็บไว้ในใจเรื่อยไป  อยากให้เธอได้ทำเหมือนกัน เก็บทุกวันที่ดีเอาไว้ ถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราต้องห่างจากกันไป ก

#เขิลจุงงง #รักนะจุ้บๆ #x3 #จะเก็บเอารอยยิ้ม เก็บใส่กุญแจไว้ ใส่กล่องข้างในใจ เก็บไว้ให้นานเท่านาน จะเก็บเอาดอกไม้ ที่เธอได้ให้กัน ใส่กรอบเก็บมันไว้ เก็บไว้ในใจเรื่อยไป อยากให้เธอได้ทำเหมือนกัน เก็บทุกวันที่ดีเอาไว้ ถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราต้องห่างจากกันไป ก


Tags : #เขิลจุงงง #รักนะจุ้บๆ #x3 #จะเก็บเอารอยยิ้ม เก็บใส่กุญแจไว้ ใส่กล่องข้างในใจ เก็บไว้ให้นานเท่านาน จะเก็บเอาดอกไม้ ที่เธอได้ให้กัน ใส่กรอบเก็บมันไว้ เก็บไว้ในใจเรื่อยไป อยากให้เธอได้ทำเหมือนกัน เก็บทุกวันที่ดีเอาไว้ ถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราต้องห่างจากกันไป ก เก็บใส่กุญแจไว้ ใส่กล่องข้างในใจ เก็บไว้ให้นานเท่านาน จะเก็บเอาดอกไม้ ที่เธอได้ให้กัน ใส่กรอบเก็บมันไว้ เก็บไว้ในใจเรื่อยไป อยากให้เธอได้ทำเหมือนกัน เก็บทุกวันที่ดีเอาไว้
This page loaded in 0 seconds.