กลอนสุภาพ

รวม

รวม

คำที่3 หรือคำที่ 5 ของ


Tags : รวม
กลอน - สารานุกรม

กลอน - สารานุกรม

สัมผัสของกลอนสุภาพดังนี้


Tags : กลอน สารานุกรม
This page loaded in 1 seconds.