กลอนเศร้า

Search Photos :
powered by
นิทานธรรมะ,นิทานสำหรับเด็ก,หนังสือธรรมะ,สำนักพิมพ์,พิมพ์หนังสือแจก,ธรรมทาน,ธรรมโฆษณ์,สวนโมกข์,พระพรหมคุณาภรณ์,ร้านหนังสือไตรลักษณ์,ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา,www.trilakbooks.com,ธรรมโฆษณ์, พระพุทธรูป,จารึกธรรม,คำกลอน, บทความ,สวน,กาแฟ,พักผ่อน,หย่อนใจ,แม่ , พ
Oh! จินฮี  ชอบกลอนส่งท้ายตอนจบมากๆ#กลอนเกี่ยวกับข้าว#สำหรับคุณที่เคยทานข้าวมากๆเพราะคุณโดดเดี่ยว#สำหรับคุณที่หลับนานๆเพราะคุณเบื่อ#สำหรับคุณที่ร้องไห้หนักๆเพราะคุณเศร้า#ฉันเขียนออกมา บแเคี้ยวความรู้สึกที่แอบแฝงอยู่กับเวลาที่เคี้ยวข้าว ถึงยังไงชีวิตก็คือสิ

Oh! จินฮี ชอบกลอนส่งท้ายตอนจบมากๆ#กลอนเกี่ยวกับข้าว#สำหรับคุณที่เคยทานข้าวมากๆเพราะคุณโดดเดี่ยว#สำหรับคุณที่หลับนานๆเพราะคุณเบื่อ#สำหรับคุณที่ร้องไห้หนักๆเพราะคุณเศร้า#ฉันเขียนออกมา บแเคี้ยวความรู้สึกที่แอบแฝงอยู่กับเวลาที่เคี้ยวข้าว ถึงยังไงชีวิตก็คือสิ


Tags : Oh! จินฮี ชอบกลอนส่งท้ายตอนจบมากๆ#กลอนเกี่ยวกับข้าว#สำหรับคุณที่เคยทานข้าวมากๆเพราะคุณโดดเดี่ยว#สำหรับคุณที่หลับนานๆเพราะคุณเบื่อ#สำหรับคุณที่ร้องไห้หนักๆเพราะคุณเศร้า#ฉันเขียนออกมา บแเคี้ยวความรู้สึกที่แอบแฝงอยู่กับเวลาที่เคี้ยวข้าว ถึงยังไงชีวิตก็คือสิ จินฮี ถึงยังไงชีวิตก็คือสิ
This page loaded in 2 seconds.