กลุ่มอาชีพ

-เรื่องเงินเรื่องเล็ก เรื่องไม่มีเงินเรื่องใหญ่ -จับจุดที่มีกลุ่มผู้บริโภค ที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้สูง -เราบริหารมืออาชีพแบบครอบครัว เราบริหารครอบครัวแบบมืออาชีพ พลิศร์ ภิรมย์ภักดี #Singha #mottoTH
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด