การจัดสวนหน้าบ้าน

Search Photos :
powered by
ดอกหญ้าที่หน้าบ้าน  คิดถึงวันแรกที่ดึงมันมาจากสวนที่จัดไว้ที่คลองหก หน่อเดียวเล็กกว่าก้อย ตอนนี้ได้มาสองกระถางละ ชอบดอกมัน แต่ใบไม่สวย ดอกทนและแห้งก็ยังฟูสวย แห้งแล้วก็ตัดไปปักแจกันได้     ส่วนการแพร่ระบาดต่ำมาก เพราะเมล็ดไม่งอก สามารถขยายได้ด้วยแยกหน่อ แ

ดอกหญ้าที่หน้าบ้าน คิดถึงวันแรกที่ดึงมันมาจากสวนที่จัดไว้ที่คลองหก หน่อเดียวเล็กกว่าก้อย ตอนนี้ได้มาสองกระถางละ ชอบดอกมัน แต่ใบไม่สวย ดอกทนและแห้งก็ยังฟูสวย แห้งแล้วก็ตัดไปปักแจกันได้ ส่วนการแพร่ระบาดต่ำมาก เพราะเมล็ดไม่งอก สามารถขยายได้ด้วยแยกหน่อ แ


Tags : ดอกหญ้าที่หน้าบ้าน คิดถึงวันแรกที่ดึงมันมาจากสวนที่จัดไว้ที่คลองหก หน่อเดียวเล็กกว่าก้อย ตอนนี้ได้มาสองกระถางละ ชอบดอกมัน แต่ใบไม่สวย ดอกทนและแห้งก็ยังฟูสวย แห้งแล้วก็ตัดไปปักแจกันได้ ส่วนการแพร่ระบาดต่ำมาก เพราะเมล็ดไม่งอก สามารถขยายได้ด้วยแยกหน่อ แ ดอกหญ้าที่หน้าบ้าน หน่อเดียวเล็กกว่าก้อย ตอนนี้ได้มาสองกระถางละ ชอบดอกมัน แต่ใบไม่สวย ดอกทนและแห้งก็ยังฟูสวย ส่วนการแพร่ระบาดต่ำมาก เพราะเมล็ดไม่งอก สามารถขยายได้ด้วยแยกหน่อ
This page loaded in 1 seconds.