การต่อกิ่ง

grafting5.jpg

grafting5.jpg

การทาบกิ่ง เป็นวิธีการติดตาต่อ


Tags : grafting5jpg
ก

เตรียมนำมาเสียบหรือต่อกิ่ง


Tags :
เท

เท

เทคนิกการต่อกิ่งมะม่วง


Tags :
This page loaded in 2 seconds.