การต่อกิ่ง

วิธี

วิธี

กันซึ่งการติดตา ต่อกิ่ง


Tags : วิธี
วิธี

วิธี

ขั้นตอนการทาบกิ่ง


Tags : วิธี
grafting5.jpg

grafting5.jpg

การทาบกิ่ง เป็นวิธีการติดตาต่อ


Tags : grafting5jpg
เท

เท

เทคนิกการต่อกิ่งมะม่วง


Tags :
This page loaded in 2 seconds.