การประมาณค่า

"Pink Moss Shibazakura May 2015" : งานเทศกาล Fuji Shibazakura  จัดช่วงเดือนกลางเดือนเม.ย- กลางเดือน พ.ค ของทุกปี เปิด 8.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชม 520 เยน ประมาณ 150 บาท : การเดินทางนั่งรถบัส Shibazakura Liner  ให้บริการจากสถานี Kawaguchiko  ใช้เวลาประมาณ 30
This page loaded in 0 seconds.