การหาค่าเฉลี่ย

สถิติ: ค่า

สถิติ: ค่า

การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตขิงข้อมูล


Tags : สถิติ: ค่า
ดา.jpg

ดา.jpg

การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตขิงข้อมูล


Tags : ดาjpg
0506 704 การ

0506 704 การ

1.2) การคำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับ


Tags : 0506 704 การ
jakjang_clip_image006.jpg

jakjang_clip_image006.jpg

เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ค่าเฉลี่ย


Tags :
หน่วยที่ 9 การ

หน่วยที่ 9 การ

1) จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุ


Tags : หน่วยที่ การ
48868.JPG

48868.JPG

คะแนน จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต


Tags : 48868JPG
med4.jpg

med4.jpg

มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ


Tags : med4jpg
หน่วยที่ 9 การ

หน่วยที่ 9 การ

40 คน ดังนี้ จงหาค่าเฉลี่ย


Tags : หน่วยที่ การ
This page loaded in 3 seconds.