การเขียนคำ

Modem ที่ทรูเอามาใช้ในกลยุทธ์บังคับต่อสัญญาทาส 2 ปี ด้วยการเขียนคำสั่งให้โมเด็มรุ่นที่แจกก่อนหน้าใช้งานไม่ได้ ทำเนียนด้วยการปล่อยคำสั่งไปทีละโซน
This page loaded in 1 seconds.