การเคลื่อนที่แบบหมุน

1 (3)(9).jpg

1 (3)(9).jpg

รูป 7.4 วัตถุ


Tags : 1 (3)(9).jpg 39jpg
ฟิสิกส์: การ

ฟิสิกส์: การ

การเคลื่อนที่แบบหมุน


Tags : ฟิสิกส์: การ
move-cycle01.jpg

move-cycle01.jpg

ตามกฏการเคลื่อนที่แบบหมุน


Tags : move-cycle01.jpg cycle01jpg
SchoolNet Thailand

SchoolNet Thailand

การเคลื่อนที่แบบหมุน


Tags : SchoolNet Thailand SchoolNet Thailand
This page loaded in 1 seconds.