การเคลื่อนที่แบบหมุน

1 (3)(9).jpg

1 (3)(9).jpg

มวลนั้นจะมีความเร่งในแนวตั้ง


Tags : 39jpg
อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ - การ

อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ - การ

การเคลื่อนที่แบบหมุนดังรูป


Tags : อภิธานศัพท์ฟิสิกส์ การ
วิชาฟิสิกส์ เจ้าคร๊: ส่ง

วิชาฟิสิกส์ เจ้าคร๊: ส่ง

ส่งงานการเคลื่อนที่แบบหมุน


Tags : วิชาฟิสิกส์ เจ้าคร๊: ส่ง
ฟิสิกส์: การ

ฟิสิกส์: การ

การเคลื่อนที่แบบหมุน


Tags : ฟิสิกส์: การ
This page loaded in 1 seconds.