การแบ่งมรดก

Iceland Trip • อุทยานแห่งชาติ Thingvellir มรดกโลกขององค์การยูเนสโก .. เป็นอุทยานแห่งชาติของที่นี่ และเชื่อว่าเป็นที่ก่อตั้งรัฐสภาแห่งแรกของโลก .. ในอุทยานมีรอยแยกที่พื้นดิน เป็นเส้นแบ่งระหว่างทวีปยุโรปและอเมริกานะ #‎PuppyloveFilm
This page loaded in 0 seconds.