ขนาดกระดาษ a4 กี่นิ้ว

Search Photos :
powered by
มาตรฐาน ขนาด กระดาษ

มาตรฐาน ขนาด กระดาษ

กระดาษ A4 80 แกรม จะมีน้ำหนัก


Tags : มาตรฐาน ขนาด กระดาษ
สาระน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์

มาตรฐานขนาดกระดาษชุด A


Tags :
sizea.jpg

sizea.jpg

sizea.jpg


Tags : sizeajpg
Learning Via Internet ::

Learning Via Internet ::

Paper size เลือกขนาดกระดาษซึ่ง


Tags : Learning Via Internet
This page loaded in 1 seconds.