ข่าวนครศรีธรรมราช:

84bd8bd55711fc1be7650ea3945868 ...

84bd8bd55711fc1be7650ea3945868 ...

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด


Tags : 84bd8bd55711fc1be7650ea3945868 ...
#iczzlecturer 112 23122014 พรุ่งนี้เช้าพบกันที่ นครศรีธรรมราช นะครับ ผมพูดเรื่อง ปรับแนวคิดพิชิตตลาด #AEC ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ #AEC กระทรวงอุตสาหกรรม และบ่าย 2 โมง พบกันที่ #SiamSquareOne งานแถลงข่าวของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน

#iczzlecturer 112 23122014 พรุ่งนี้เช้าพบกันที่ นครศรีธรรมราช นะครับ ผมพูดเรื่อง ปรับแนวคิดพิชิตตลาด #AEC ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ #AEC กระทรวงอุตสาหกรรม และบ่าย 2 โมง พบกันที่ #SiamSquareOne งานแถลงข่าวของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน


Tags : #iczzlecturer 112 23122014 พรุ่งนี้เช้าพบกันที่ นครศรีธรรมราช นะครับ ผมพูดเรื่อง ปรับแนวคิดพิชิตตลาด #AEC ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ #AEC กระทรวงอุตสาหกรรม และบ่าย 2 โมง พบกันที่ #SiamSquareOne งานแถลงข่าวของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน พรุ่งนี้เช้าพบกันที่ นครศรีธรรมราช นะครับ ผมพูดเรื่อง ปรับแนวคิดพิชิตตลาด กระทรวงอุตสาหกรรม และบ่าย พบกันที่
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด