ข่าวรับตรง

สุดปลายแหลม.. แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่สุดปลายแหลมนี้ มีแผนจะพัฒนาก่อสร้าง "สะพานแขวน" เพื่อเชื่อมไปยังฝั่งตรงข้ามที่เป็นท่าเรือ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง คงจะมีสถานที่สวยงาม สำหรับผู้ที่มาออกกำลังกายได้ซึมซับประทับภาพอีกจุดหนึ่งเป็นแน่... ... ลองเฝ้าติดตามดูก็แล้ว

สุดปลายแหลม.. แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่สุดปลายแหลมนี้ มีแผนจะพัฒนาก่อสร้าง "สะพานแขวน" เพื่อเชื่อมไปยังฝั่งตรงข้ามที่เป็นท่าเรือ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง คงจะมีสถานที่สวยงาม สำหรับผู้ที่มาออกกำลังกายได้ซึมซับประทับภาพอีกจุดหนึ่งเป็นแน่... ... ลองเฝ้าติดตามดูก็แล้ว


Tags : สุดปลายแหลม.. แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่สุดปลายแหลมนี้ มีแผนจะพัฒนาก่อสร้าง "สะพานแขวน" เพื่อเชื่อมไปยังฝั่งตรงข้ามที่เป็นท่าเรือ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง คงจะมีสถานที่สวยงาม สำหรับผู้ที่มาออกกำลังกายได้ซึมซับประทับภาพอีกจุดหนึ่งเป็นแน่... ... ลองเฝ้าติดตามดูก็แล้ว สุดปลายแหลม แหล่งข่าวกล่าวว่า ที่สุดปลายแหลมนี้ มีแผนจะพัฒนาก่อสร้าง ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง คงจะมีสถานที่สวยงาม ลองเฝ้าติดตามดูก็แล้ว
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด