ข่าเหลือง

ทดลอง:ปลูกข่าเหลือง | บ้าน

ทดลอง:ปลูกข่าเหลือง | บ้าน

ข่าเหลือง นับว่าเป็นพืชชุดแรกๆ


Tags : ทดลอง:ปลูกข่าเหลือง บ้าน
a020.jpg

a020.jpg

การปลูกข่าเหลือง จ.ระนอง


Tags : a020jpg
ความ

ความ

ข่าเหลือง


Tags : ความ
ปลูกข่าเหลืองให้เทวดาเลี้ยง | บ้าน

ปลูกข่าเหลืองให้เทวดาเลี้ยง | บ้าน

หลังจากปลูกข่าเหลืองฝากเทวดา


Tags : บ้าน
This page loaded in 1 seconds.