ข้อความให้กําลังใจตัวเอง

Search Photos :
powered by
ทุกข์

ทุกข์

ขอให้คุณเข้มแข็ง


Tags : ทุกข์ ทุกข์
จงทำให้ปัญหา อุปสรรค และความขัดแย้ง กลายเป็นตัวผลักดันให้คุณเจริญพัฒนา ไม่ใช่นำมาเป็นข้ออ้างให้หมดกำลังใจและพาตนเองตกต่ำ #CoachSujitra
This page loaded in 1 seconds.