ข้อความให้กําลังใจตัวเอง

Search Photos :
powered by
570703-TNT_04.jpg

570703-TNT_04.jpg

การหมั่นทำความดีอยู่เสมอ


Tags : 570703-TNT_04.jpg
จงทำให้ปัญหา อุปสรรค และความขัดแย้ง กลายเป็นตัวผลักดันให้คุณเจริญพัฒนา ไม่ใช่นำมาเป็นข้ออ้างให้หมดกำลังใจและพาตนเองตกต่ำ #CoachSujitra
This page loaded in 3 seconds.

รายการทีวีล่าสุด