คติเตือนใจ

Search Photos :
powered by
#หมาเห่าช้าง  หมาเห่าช้าง คติเตือนใจ หมาเห่าช้างช่างปากหมามันเถอะ แล้วแต่ดวงชะตา ดูขนาดหมากับช้าง หมากัดขาหลังช้างก็ยังไม่หมด  ความหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหากได้ยินใครนินทาว่าร้ายก็อย่าใส่ใจให้มันมาก แค่คำนินทานั้นทำอะไรเราไม่ได้มากหรอก ทำได้แค่รำคาญเท่

#หมาเห่าช้าง หมาเห่าช้าง คติเตือนใจ หมาเห่าช้างช่างปากหมามันเถอะ แล้วแต่ดวงชะตา ดูขนาดหมากับช้าง หมากัดขาหลังช้างก็ยังไม่หมด  ความหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหากได้ยินใครนินทาว่าร้ายก็อย่าใส่ใจให้มันมาก แค่คำนินทานั้นทำอะไรเราไม่ได้มากหรอก ทำได้แค่รำคาญเท่


Tags : #หมาเห่าช้าง หมาเห่าช้าง คติเตือนใจ หมาเห่าช้างช่างปากหมามันเถอะ แล้วแต่ดวงชะตา ดูขนาดหมากับช้าง หมากัดขาหลังช้างก็ยังไม่หมด  ความหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหากได้ยินใครนินทาว่าร้ายก็อย่าใส่ใจให้มันมาก แค่คำนินทานั้นทำอะไรเราไม่ได้มากหรอก ทำได้แค่รำคาญเท่ หมาเห่าช้าง คติเตือนใจ แล้วแต่ดวงชะตา ดูขนาดหมากับช้าง ทำได้แค่รำคาญเท่
"ถึงป้ายหน้า เข้าจอดรับ อย่าพลันหนี… ตามองที่ ผู้โดยสาร ทุกท่านหนา… สวัสดีครับ ผมมารับ เชิญขึ้นมา… ขับช้ากว่า ปลอดภัยอยู่ คู่ป้ายทอง" - คติเตือนใจ พขร. รถเมล์ฟรี #น้ำตาจะไหลขอเก้าอี้หนึ่งตัวหน่อย /(>3<)/
"ถึงป้ายหน้า เข้าจอดรับ อย่าพลันหนี… ตามองที่ ผู้โดยสาร ทุกท่านหนา… สวัสดีครับ ผมมารับ เชิญขึ้นมา… ขับช้ากว่า ปลอดภัยอยู่ คู่ป้ายทอง" - คติเตือนใจ พขร. รถเมล์ฟรี #น้ำตาจะไหลขอเก้าอี้หนึ่งตัวหน่อย /(>3<)/
This page loaded in 2 seconds.