คนหล่อ

Wat

Wat


Tags : Wat
Wat

Wat


Tags : Wat
เกิดมาไม่สวยไม่รวยไม่ต้องเสียใจ โชคดีแค่ไหนที่เกิดมาโดยไม่พิการ โชคดีแค่ไหนที่ยังมีข้าวให้กิน โชคดีแค่ไหนที่ยังมีที่อยู่ให้อาศัย สวยหล่อแล้วทำตัวไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ รวยแล้วไม่มีความสุขมันก็ไร้ค่า คนจะสวยหล่อก็ที่จิตใจใช่ใบหน้า ถ้าจะรวยก็ขอให้รวยความสุข

เกิดมาไม่สวยไม่รวยไม่ต้องเสียใจ โชคดีแค่ไหนที่เกิดมาโดยไม่พิการ โชคดีแค่ไหนที่ยังมีข้าวให้กิน โชคดีแค่ไหนที่ยังมีที่อยู่ให้อาศัย สวยหล่อแล้วทำตัวไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ รวยแล้วไม่มีความสุขมันก็ไร้ค่า คนจะสวยหล่อก็ที่จิตใจใช่ใบหน้า ถ้าจะรวยก็ขอให้รวยความสุข


Tags : เกิดมาไม่สวยไม่รวยไม่ต้องเสียใจ โชคดีแค่ไหนที่เกิดมาโดยไม่พิการ โชคดีแค่ไหนที่ยังมีข้าวให้กิน โชคดีแค่ไหนที่ยังมีที่อยู่ให้อาศัย สวยหล่อแล้วทำตัวไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ รวยแล้วไม่มีความสุขมันก็ไร้ค่า คนจะสวยหล่อก็ที่จิตใจใช่ใบหน้า ถ้าจะรวยก็ขอให้รวยความสุข ถ้าจะรวยก็ขอให้รวยความสุข
Wat

Wat


Tags : Wat
. . คนเราถูกหล่อหลอม จริตนิสัยอย่างนั้น อย่างนี้ .มาหลายภพ..  หลายชาติ.,.ผู้คนในโลก จึงต่างๆนาๆสารพัด..
This page loaded in 2 seconds.