ครูกระดาษทราย

Search Photos :
powered by
ลองเลนส์ใหม่... กับดอกบัวบูชา.. ครู ... =================== อยากให้วันนี้ครูได้รู้ และได้เห็น ว่าครูทำให้เป็นอย่างนี้ จากวันวารแม้พวกเรานั้น ไม่ค่อยดี แต่เรามีวันนี้... เพราะครู ... อยากจะบอกเรารักครู คุณครูกระดาษทราย ====================

ลองเลนส์ใหม่... กับดอกบัวบูชา.. ครู ... =================== อยากให้วันนี้ครูได้รู้ และได้เห็น ว่าครูทำให้เป็นอย่างนี้ จากวันวารแม้พวกเรานั้น ไม่ค่อยดี แต่เรามีวันนี้... เพราะครู ... อยากจะบอกเรารักครู คุณครูกระดาษทราย ====================


Tags : ลองเลนส์ใหม่... กับดอกบัวบูชา.. ครู ... =================== อยากให้วันนี้ครูได้รู้ และได้เห็น ว่าครูทำให้เป็นอย่างนี้ จากวันวารแม้พวกเรานั้น ไม่ค่อยดี แต่เรามีวันนี้... เพราะครู ... อยากจะบอกเรารักครู คุณครูกระดาษทราย ==================== ลองเลนส์ใหม่ กับดอกบัวบูชา อยากให้วันนี้ครูได้รู้ และได้เห็น ว่าครูทำให้เป็นอย่างนี้ จากวันวารแม้พวกเรานั้น ไม่ค่อยดี แต่เรามีวันนี้ เพราะครู อยากจะบอกเรารักครู คุณครูกระดาษทราย
This page loaded in 2 seconds.