คำกล่าว

สรรสร้างเส้นทางของประสบการณ์ชีวิตของตนเองด้วยการปรับและเปลี่ยน ดังคำกล่าวของท่านมหาตมาคานธีที่ว่า "Be the change you want to see in the world" แต่ก็ใช้กับชีวิตเราได้


Tags :
ระบี่อยู่ที่ใจ – วิ่งครั้งนี้ เพื่อกระบี่ และอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนของไทย >> http://bit.ly/1nXAs4o   เอมิล ซาโตเปก นักวิ่งมาราธอนโอลิมปิกชาวเช็ค กล่าวไว้ว่า "หากอยากวิ่ง วิ่งหนึ่งไมล์ก็เพียงพอ แต่หากอยากสัมผัสชีวิตใหม่ ต้องวิ่งมาราธอน" คำกล่าวนี้คงจะจริงไ

ระบี่อยู่ที่ใจ – วิ่งครั้งนี้ เพื่อกระบี่ และอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนของไทย >> http://bit.ly/1nXAs4o เอมิล ซาโตเปก นักวิ่งมาราธอนโอลิมปิกชาวเช็ค กล่าวไว้ว่า "หากอยากวิ่ง วิ่งหนึ่งไมล์ก็เพียงพอ แต่หากอยากสัมผัสชีวิตใหม่ ต้องวิ่งมาราธอน" คำกล่าวนี้คงจะจริงไ


Tags : ระบี่อยู่ที่ใจ – วิ่งครั้งนี้ เพื่อกระบี่ และอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนของไทย >> http://bit.ly/1nXAs4o เอมิล ซาโตเปก นักวิ่งมาราธอนโอลิมปิกชาวเช็ค กล่าวไว้ว่า "หากอยากวิ่ง วิ่งหนึ่งไมล์ก็เพียงพอ แต่หากอยากสัมผัสชีวิตใหม่ ต้องวิ่งมาราธอน" คำกล่าวนี้คงจะจริงไ ระบี่อยู่ที่ใจ วิ่งครั้งนี้ เพื่อกระบี่ เอมิล ซาโตเปก กล่าวไว้ว่า วิ่งหนึ่งไมล์ก็เพียงพอ แต่หากอยากสัมผัสชีวิตใหม่ คำกล่าวนี้คงจะจริงไ
peem

peem


Tags : peem
This page loaded in 1 seconds.