คำกล่าว

Search Photos :
powered by


Tags :
คิดว่าจะทำได้ดีขึ้น-ก็จะทำได้ดีขึ้น      คำกล่าวที่ว่า″คิดอะไรก็ได้อย่างนั้น”มีส่วนถูกอยู่ไม่น้อย เมื่อนักวิจัยได้ค้นพบว่า การบอกกับตัวเองว่า เราจะทำได้ดีขึ้น นั้นมีผลทางจิตวิทยา ทำให้สามารถทำให้ดีขึ้นได้จริงๆ  http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci7/?p=

คิดว่าจะทำได้ดีขึ้น-ก็จะทำได้ดีขึ้น คำกล่าวที่ว่า″คิดอะไรก็ได้อย่างนั้น”มีส่วนถูกอยู่ไม่น้อย เมื่อนักวิจัยได้ค้นพบว่า การบอกกับตัวเองว่า เราจะทำได้ดีขึ้น นั้นมีผลทางจิตวิทยา ทำให้สามารถทำให้ดีขึ้นได้จริงๆ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci7/?p=


Tags : คิดว่าจะทำได้ดีขึ้น-ก็จะทำได้ดีขึ้น คำกล่าวที่ว่า″คิดอะไรก็ได้อย่างนั้น”มีส่วนถูกอยู่ไม่น้อย เมื่อนักวิจัยได้ค้นพบว่า การบอกกับตัวเองว่า เราจะทำได้ดีขึ้น นั้นมีผลทางจิตวิทยา ทำให้สามารถทำให้ดีขึ้นได้จริงๆ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci7/?p= เมื่อนักวิจัยได้ค้นพบว่า การบอกกับตัวเองว่า เราจะทำได้ดีขึ้น นั้นมีผลทางจิตวิทยา
สรรสร้างเส้นทางของประสบการณ์ชีวิตของตนเองด้วยการปรับและเปลี่ยน ดังคำกล่าวของท่านมหาตมาคานธีที่ว่า "Be the change you want to see in the world" แต่ก็ใช้กับชีวิตเราได้


Tags :
ระบี่อยู่ที่ใจ – วิ่งครั้งนี้ เพื่อกระบี่ และอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนของไทย >> http://bit.ly/1nXAs4o   เอมิล ซาโตเปก นักวิ่งมาราธอนโอลิมปิกชาวเช็ค กล่าวไว้ว่า "หากอยากวิ่ง วิ่งหนึ่งไมล์ก็เพียงพอ แต่หากอยากสัมผัสชีวิตใหม่ ต้องวิ่งมาราธอน" คำกล่าวนี้คงจะจริงไ

ระบี่อยู่ที่ใจ – วิ่งครั้งนี้ เพื่อกระบี่ และอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนของไทย >> http://bit.ly/1nXAs4o เอมิล ซาโตเปก นักวิ่งมาราธอนโอลิมปิกชาวเช็ค กล่าวไว้ว่า "หากอยากวิ่ง วิ่งหนึ่งไมล์ก็เพียงพอ แต่หากอยากสัมผัสชีวิตใหม่ ต้องวิ่งมาราธอน" คำกล่าวนี้คงจะจริงไ


Tags : ระบี่อยู่ที่ใจ – วิ่งครั้งนี้ เพื่อกระบี่ และอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนของไทย >> http://bit.ly/1nXAs4o เอมิล ซาโตเปก นักวิ่งมาราธอนโอลิมปิกชาวเช็ค กล่าวไว้ว่า "หากอยากวิ่ง วิ่งหนึ่งไมล์ก็เพียงพอ แต่หากอยากสัมผัสชีวิตใหม่ ต้องวิ่งมาราธอน" คำกล่าวนี้คงจะจริงไ ระบี่อยู่ที่ใจ วิ่งครั้งนี้ เพื่อกระบี่ เอมิล ซาโตเปก กล่าวไว้ว่า วิ่งหนึ่งไมล์ก็เพียงพอ แต่หากอยากสัมผัสชีวิตใหม่ คำกล่าวนี้คงจะจริงไ
This page loaded in 1 seconds.