คำปฏิญาณ

Search Photos :
powered by
บทนำ

บทนำ

โดยเฉพาะที่เป็นคำปฏิญาณ


Tags : บทนำ
rta-01.jpg

rta-01.jpg

คำปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล.


Tags : rta-01.jpg 01jpg
s001.jpg

s001.jpg

คำปฏิญาณตนและกฎของลูกเสือ


Tags : s001.jpg s001jpg
ALLEGIANCE2.jpg

ALLEGIANCE2.jpg

หมวด: แนวทางปฏิบัติงาน


Tags : ALLEGIANCE2.jpg ALLEGIANCE2jpg
Lumen Christi Deo Gracias  Light of Christ Thank to God  มิสซาคืนวันเสาร์สักดิ์สิทธิ์ พีธีเสกน้ำ เสกไฟ พิธีศีลล้างบาป และรื้อฟื้นคำปฏิญาณศีลล้างบาป  บทอ่านคืนนี้ 1. หนังสือปฐมกาล 2. หนังสือปฐมกาล 3. หนังสืออพยพ ** 4. หนังสือประกาศกอิสยาห์ 5. หนังสือประกาศ

Lumen Christi Deo Gracias Light of Christ Thank to God มิสซาคืนวันเสาร์สักดิ์สิทธิ์ พีธีเสกน้ำ เสกไฟ พิธีศีลล้างบาป และรื้อฟื้นคำปฏิญาณศีลล้างบาป บทอ่านคืนนี้ 1. หนังสือปฐมกาล 2. หนังสือปฐมกาล 3. หนังสืออพยพ ** 4. หนังสือประกาศกอิสยาห์ 5. หนังสือประกาศ


Tags : Lumen Christi Deo Gracias Light of Christ Thank to God มิสซาคืนวันเสาร์สักดิ์สิทธิ์ พีธีเสกน้ำ เสกไฟ พิธีศีลล้างบาป และรื้อฟื้นคำปฏิญาณศีลล้างบาป บทอ่านคืนนี้ 1. หนังสือปฐมกาล 2. หนังสือปฐมกาล 3. หนังสืออพยพ ** 4. หนังสือประกาศกอิสยาห์ 5. หนังสือประกาศ Lumen Christi Gracias Light Christ Thank พีธีเสกน้ำ เสกไฟ พิธีศีลล้างบาป บทอ่านคืนนี้ หนังสือปฐมกาล หนังสือปฐมกาล หนังสืออพยพ หนังสือประกาศกอิสยาห์ หนังสือประกาศ
This page loaded in 2 seconds.

รายการทีวีล่าสุด