คํากริยาแท้

Question tag

Question tag

วย มีแต่ คํากริยา แท้


Tags : Question tag Question
ภาษาอังกฤษ TOELC

ภาษาอังกฤษ TOELC

นั้น ขึ้นอยูกับกริยาแท


Tags : ภาษาอังกฤษ TOELC ภาษาอังกฤษ TOELC
Active&passive voice

Active&passive voice

Voice มีเฉพาะคำกริยาแท้


Tags : Active&passive voice voice
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด

หมวดหมู่ยอดฮิต