คํากริยาแท้

กริยาช่วยมีด้วยกันทั้งหมด 24 ตัว

กริยาช่วยมีด้วยกันทั้งหมด 24 ตัว

กริยาช่วยมีด้วยกันทั้งหมด 24


Tags : ตัว
clip_image001_0002.gif

clip_image001_0002.gif

Verb to do เป็นกริยาช่วยใน


Tags :
Parts of speech | word3010

Parts of speech | word3010

คำกริยายังแบ่งได้เป็น


Tags : Parts speech word3010
แผนการสอน At the market

แผนการสอน At the market

Have/Has เป็น กริยาแท้แปลว่า


Tags : แผนการสอน the market
This page loaded in 1 seconds.