งานบุญผะเหวด

วัดไตรภูมิ มุกดาหาร

วัดไตรภูมิ มุกดาหาร

"กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด


Tags : วัดไตรภูมิ มุกดาหาร
ลักษณะภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - WARITSARA-

ลักษณะภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - WARITSARA-

งานบุุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ


Tags : WARITSARA
This page loaded in 1 seconds.