จักรพล

[จุดรวมพล] ถ้าเป็น "จุดรวมพลคนจักรยาน" พร้อมสถานที่จอดรถจักรยานอย่างปลอดภัย ใครต่อใครคงอยากปั่นมาเดินเที่ยวที่นี่ด้วยจักรยานแน่ๆ อย่างน้อย "เรา" ก็มาแล้วนี่นา (^_^)b
This page loaded in 0 seconds.