จัดนิทรรศการ

Wat

Wat


Tags : Wat
Estadi Olímpic Lluís Companys / สนามกีฬาโอลิมปิกยูอิส กุมปัญส์ ตั้งอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนา แคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1927 เพื่อใช้จัดงานนิทรรศการนานาชาติ ค.ศ. 1929 และได้รับการปรับปรุงในปี ค.ศ. 1989 เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาหลักของกีฬาโอลิมปิ

Estadi Olímpic Lluís Companys / สนามกีฬาโอลิมปิกยูอิส กุมปัญส์ ตั้งอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนา แคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1927 เพื่อใช้จัดงานนิทรรศการนานาชาติ ค.ศ. 1929 และได้รับการปรับปรุงในปี ค.ศ. 1989 เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาหลักของกีฬาโอลิมปิ


Tags : Estadi Olímpic Lluís Companys / สนามกีฬาโอลิมปิกยูอิส กุมปัญส์ ตั้งอยู่ที่เมืองบาร์เซโลนา แคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1927 เพื่อใช้จัดงานนิทรรศการนานาชาติ ค.ศ. 1929 และได้รับการปรับปรุงในปี ค.ศ. 1989 เพื่อใช้เป็นสนามกีฬาหลักของกีฬาโอลิมปิ Estadi Olímpic Lluís Companys สนามกีฬาโอลิมปิกยูอิส กุมปัญส์ แคว้นกาตาลุญญา ประเทศสเปน สร้างขึ้นในปี และได้รับการปรับปรุงในปี
This page loaded in 0 seconds.