จ่ายงานนอก

วันนี้มีชาวบ้านฝั่งคุ้งน้ำเหนือมาจ้างไห้ทำงานโมเดล โต๊ะกับเก้าอี้ ค่าจ้าง 100 บาท คือบ้านนอกเค้าจ่ายแค่นี้ก็ถือว่าแพงมากแล้วนะ ไม่เอาก็จะไห้เอาไห้ได้ แต่ก้อนะน้ำใจบ้านไกล้เรือนเคียงยังมีไห้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ความซาบซึ้งยังมีไห้รูสึกอยู่บ่อยๆ #photographer

วันนี้มีชาวบ้านฝั่งคุ้งน้ำเหนือมาจ้างไห้ทำงานโมเดล โต๊ะกับเก้าอี้ ค่าจ้าง 100 บาท คือบ้านนอกเค้าจ่ายแค่นี้ก็ถือว่าแพงมากแล้วนะ ไม่เอาก็จะไห้เอาไห้ได้ แต่ก้อนะน้ำใจบ้านไกล้เรือนเคียงยังมีไห้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ความซาบซึ้งยังมีไห้รูสึกอยู่บ่อยๆ #photographer


Tags : วันนี้มีชาวบ้านฝั่งคุ้งน้ำเหนือมาจ้างไห้ทำงานโมเดล โต๊ะกับเก้าอี้ ค่าจ้าง 100 บาท คือบ้านนอกเค้าจ่ายแค่นี้ก็ถือว่าแพงมากแล้วนะ ไม่เอาก็จะไห้เอาไห้ได้ แต่ก้อนะน้ำใจบ้านไกล้เรือนเคียงยังมีไห้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ความซาบซึ้งยังมีไห้รูสึกอยู่บ่อยๆ #photographer โต๊ะกับเก้าอี้ ค่าจ้าง ไม่เอาก็จะไห้เอาไห้ได้
This page loaded in 2 seconds.