ชั้นบรรยากาศของโลก

rsatmos.jpg

rsatmos.jpg

ในชั้นบรรยากาศ


Tags : rsatmos.jpg rsatmosjpg
Red Bull stratos พิชิตความสูงที่ 36 กิโลเมตรโดยจะใช้บอลลูในการขึ้นไปที่ความสูงของชั้นบรรยากาศ Stratosphere  และกระโดดลงมาที่พื้นโลกด้วยควาามเร็วเหนือเสียง
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด