ชั้นบรรยากาศของโลก

Search Photos :
powered by
นาซาเผย พายุสุริยะทำลายชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร       วันนี้ โลกของเราดูเหมือนจะเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ในระบบสุริยะ แต่เมื่อกว่า 3500 ล้านปีที่แล้ว มันถูกจัดอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง  http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci7
Red Bull stratos พิชิตความสูงที่ 36 กิโลเมตรโดยจะใช้บอลลูในการขึ้นไปที่ความสูงของชั้นบรรยากาศ Stratosphere  และกระโดดลงมาที่พื้นโลกด้วยควาามเร็วเหนือเสียง
This page loaded in 2 seconds.