ชั้นบรรยากาศของโลก

Save World Power Team-: ชั้น

Save World Power Team-: ชั้น

การแบ่งชั้นบรรยากาศ


Tags : Save World Power Team-: ชั้น World Power
planet_earth_06.jpg

planet_earth_06.jpg

ชั้นบรรยากาศของโลก


Tags : planet_earth_06.jpg
planet_earth_07.jpg

planet_earth_07.jpg

ดันที่บรรยากาศชั้นต่างๆ


Tags : planet_earth_07.jpg
Red Bull stratos พิชิตความสูงที่ 36 กิโลเมตรโดยจะใช้บอลลูในการขึ้นไปที่ความสูงของชั้นบรรยากาศ Stratosphere  และกระโดดลงมาที่พื้นโลกด้วยควาามเร็วเหนือเสียง
This page loaded in 1 seconds.