ซัลเฟอร์

Do In Indo 031 ;— เดินไต่ปากปล่องคาวาอิเจ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกำลังเดินลงนรกที่บรรยากาศไม่น่ากลัวมาก แต่ก็ยังมีก๊าซพิษที่พร้อมจะทำให้เราวิงเวียนไปจนถึงเป็นลมได้เสมอ ระหว่างเดินก็จะสวนทางกับนักแบกกากซัลเฟอร์เป็นระยะ คนเหล่านี้แข็งแรงแข็งขัน แต่ภายในคงอุดมไปด้

Do In Indo 031 ;— เดินไต่ปากปล่องคาวาอิเจ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกำลังเดินลงนรกที่บรรยากาศไม่น่ากลัวมาก แต่ก็ยังมีก๊าซพิษที่พร้อมจะทำให้เราวิงเวียนไปจนถึงเป็นลมได้เสมอ ระหว่างเดินก็จะสวนทางกับนักแบกกากซัลเฟอร์เป็นระยะ คนเหล่านี้แข็งแรงแข็งขัน แต่ภายในคงอุดมไปด้


Tags : Do In Indo 031 ;— เดินไต่ปากปล่องคาวาอิเจ้นไปเรื่อยๆ เหมือนกำลังเดินลงนรกที่บรรยากาศไม่น่ากลัวมาก แต่ก็ยังมีก๊าซพิษที่พร้อมจะทำให้เราวิงเวียนไปจนถึงเป็นลมได้เสมอ ระหว่างเดินก็จะสวนทางกับนักแบกกากซัลเฟอร์เป็นระยะ คนเหล่านี้แข็งแรงแข็งขัน แต่ภายในคงอุดมไปด้ คนเหล่านี้แข็งแรงแข็งขัน แต่ภายในคงอุดมไปด้
Do In Indo 029 ;— ชายคนหนึ่งและอีกหลายๆ คนที่เราพบเจอตลอดการเดินเท้าขึ้นปากปล่องภูเขาไฟ มาในยูนิฟอร์มแบกหามชวนสงสัยว่าพวกเค้ากำลังทำอะไรและไปไหนกัน จนกระทั่งเมื่อเราเดินไปถึงจุดหมายจึงพบว่าชาวบ้านฝ่ายชายในย่านนี้ประกอบอาชีพขนกากซัลเฟอร์จากปากปล่องภูเขาไฟข

Do In Indo 029 ;— ชายคนหนึ่งและอีกหลายๆ คนที่เราพบเจอตลอดการเดินเท้าขึ้นปากปล่องภูเขาไฟ มาในยูนิฟอร์มแบกหามชวนสงสัยว่าพวกเค้ากำลังทำอะไรและไปไหนกัน จนกระทั่งเมื่อเราเดินไปถึงจุดหมายจึงพบว่าชาวบ้านฝ่ายชายในย่านนี้ประกอบอาชีพขนกากซัลเฟอร์จากปากปล่องภูเขาไฟข


Tags : Do In Indo 029 ;— ชายคนหนึ่งและอีกหลายๆ คนที่เราพบเจอตลอดการเดินเท้าขึ้นปากปล่องภูเขาไฟ มาในยูนิฟอร์มแบกหามชวนสงสัยว่าพวกเค้ากำลังทำอะไรและไปไหนกัน จนกระทั่งเมื่อเราเดินไปถึงจุดหมายจึงพบว่าชาวบ้านฝ่ายชายในย่านนี้ประกอบอาชีพขนกากซัลเฟอร์จากปากปล่องภูเขาไฟข ชายคนหนึ่งและอีกหลายๆ
This page loaded in 1 seconds.