ฐิตินาถ

วาระดีมากแห่งการชำระจิตให้ผ่องใส  แอนมาลาไปปฏิบัติธรรม 31 กค 1-2-3 สค ในโครงการเข็มทิศภาวนา จัดโดยคุณครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง ที่ greenery resort เขาใหญ่นะคะ  แล้วจะเอาบุญมาฝากค่ะ  ต้องปิดวาจา และงดสื่อสารทุกช่องทางตลอดการภาวนาอย่างเคร่งครัด  สั่งซื้อสินค

วาระดีมากแห่งการชำระจิตให้ผ่องใส แอนมาลาไปปฏิบัติธรรม 31 กค 1-2-3 สค ในโครงการเข็มทิศภาวนา จัดโดยคุณครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง ที่ greenery resort เขาใหญ่นะคะ แล้วจะเอาบุญมาฝากค่ะ ต้องปิดวาจา และงดสื่อสารทุกช่องทางตลอดการภาวนาอย่างเคร่งครัด สั่งซื้อสินค


Tags : วาระดีมากแห่งการชำระจิตให้ผ่องใส แอนมาลาไปปฏิบัติธรรม 31 กค 1-2-3 สค ในโครงการเข็มทิศภาวนา จัดโดยคุณครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง ที่ greenery resort เขาใหญ่นะคะ แล้วจะเอาบุญมาฝากค่ะ ต้องปิดวาจา และงดสื่อสารทุกช่องทางตลอดการภาวนาอย่างเคร่งครัด สั่งซื้อสินค แอนมาลาไปปฏิบัติธรรม ในโครงการเข็มทิศภาวนา จัดโดยคุณครูอ้อย ฐิตินาถ พัทลุง greenery resort เขาใหญ่นะคะ แล้วจะเอาบุญมาฝากค่ะ ต้องปิดวาจา สั่งซื้อสินค
This page loaded in 1 seconds.

รายการทีวีล่าสุด