ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย

sutida: วิวัฒนาการ

sutida: วิวัฒนาการ

พิณ เป็นเครื่องดนตรีที่มีสาย


Tags : sutida: วิวัฒนาการ วิวัฒนาการ
mahore_s.jpg

mahore_s.jpg

ในปัจจุบันมโหรีกลายมาเป็นวง


Tags : mahore_s.jpg
05 | มกราคม | 2012

05 | มกราคม | 2012

เครื่องดนตรีไทยนั้น


Tags : 05 | มกราคม | 2012 มกราคม
หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 1

กลองแขก มีรูปร่างยาวเป็นกระบอก


Tags : หน่วยที่ 1 หน่วยที่
หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 3

ดนตรีไทย ในสมัยนี้ได้มีการ


Tags : หน่วยที่ 3 หน่วยที่
This page loaded in 1 seconds.