ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย

%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0 ...

%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0 ...

ดสีในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย


Tags : %E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0 ... E0B980E0B884E0B8A3E0
mahore_s.jpg

mahore_s.jpg

ในปัจจุบันมโหรีกลายมาเป็นวง


Tags : mahore_s.jpg
sutida: วิวัฒนาการ

sutida: วิวัฒนาการ

พิณ เป็นเครื่องดนตรีที่มีสาย


Tags : sutida: วิวัฒนาการ วิวัฒนาการ
05 | มกราคม | 2012

05 | มกราคม | 2012

เครื่องดนตรีไทยนั้น


Tags : 05 | มกราคม | 2012 มกราคม
This page loaded in 1 seconds.