ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย

พาทย์ใหญ่.jpg

พาทย์ใหญ่.jpg

วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ วงดนตรี


Tags : พาทย์ใหญ่.jpg พาทย์ใหญ่jpg
05 | มกราคม | 2012

05 | มกราคม | 2012

เครื่องดนตรีไทยนั้น


Tags : 05 | มกราคม | 2012 มกราคม
%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0 ...

%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0 ...

ดสีในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย


Tags : %E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0 ... E0B980E0B884E0B8A3E0
This page loaded in 2 seconds.

หมวดหมู่ยอดฮิต