ตัวอย่างโครงการ

#สวนเกษตรพอเพียงลานสกา #สวนวางแผนตัวอย่างตามรอยโครงการเศรษฐกิจพอเพียง #เจ้าของสวนสวรรค์ในขุนเขาทำตามแนวโครงการ"ช่างหัวมัน"เพชรบุรี #นาธานแนะนำที่เที่ยว #มาโฮมสเตย์กัน #โฮมสเตย์วิถีชีวิตชาวลานสกา #เที่ยวแบบมีสติ #เที่ยวแบบเรียนรู้และนำไปใช้ได้ด้วย #ผลิตภัณ
Press Conference @ Wine I love you, CDC ‎"Press Conference @ Wine I love you, CDC. เปิดตัวโครงการครั้งแรกกับสื่อมวลชน และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ก.ค. นี้ ที่โครงการ ลาดพร้าว 23"
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด