ตัวเลขภาษาจีน

หลักการ

หลักการ

ในภาษาจีนมีเสียงวรรณยุกต์ 4


Tags : หลักการ
สอน :) การ

สอน :) การ

ตัวเลขในภาษาเกาหลีมีวิธีการ


Tags : สอน การ
CRU Chinese-Satisarat: นับ

CRU Chinese-Satisarat: นับ

นับเลขภาษาจีน


Tags : CRU ChineseSatisarat: นับ
จำนวนและตัวเลข (1) - MyFirstBrain.

จำนวนและตัวเลข (1) - MyFirstBrain.

น้องๆ มาดูตัวอย่างของตัวเลข


Tags : จำนวนและตัวเลข MyFirstBrain
This page loaded in 1 seconds.