ตัวเลขภาษาอังกฤษ

@ช่างคิดนะครับ  ถ้าหากตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ทั้งหมดนี้แปลงเป็นตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  งั้น Knowledge (ความรู้) K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12
This page loaded in 1 seconds.