ตั้งชื่อร้าน

มาอีกร้านที่ใช้เวลาต่อมาเพื่อเก็บข้อมูลนานมาก #PierreHerme รอบนี้มีเค้กที่ตั้งชื่อมาจากแฟนคุณปิแอจากข้อมูลที่สอบถามจากน้องซันมา คือ ซาร่า และ #satine กับ #montebello สิ่งที่คุณปิแอมีตลอดคือการบาลานซ์รสที่ดีคืออะไรเข้มข้นก็ใช้ปริมาณน้อยแต่ไม่เสียเอกลักษณ์
อึ้ง!! “เจ้าบุญครึ่ง” ปลาครึ่งท่อนยังวายน้ำได้ (คลิป) ปลามีครึ่งตัวมีชีวิตอยู่รอดมาได้กว่าครึ่งปีแล้ว โดยเจ้าของร้านขายปลาสวยงามในตลาด ฟิชวิลเลจ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เลี้ยงไว้ ตั้งชื่อให้ “เจ้าบุญครึ่ง ” http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=6689

อึ้ง!! “เจ้าบุญครึ่ง” ปลาครึ่งท่อนยังวายน้ำได้ (คลิป) ปลามีครึ่งตัวมีชีวิตอยู่รอดมาได้กว่าครึ่งปีแล้ว โดยเจ้าของร้านขายปลาสวยงามในตลาด ฟิชวิลเลจ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เลี้ยงไว้ ตั้งชื่อให้ “เจ้าบุญครึ่ง ” http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=6689


Tags : อึ้ง!! “เจ้าบุญครึ่ง” ปลาครึ่งท่อนยังวายน้ำได้ (คลิป) ปลามีครึ่งตัวมีชีวิตอยู่รอดมาได้กว่าครึ่งปีแล้ว โดยเจ้าของร้านขายปลาสวยงามในตลาด ฟิชวิลเลจ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เลี้ยงไว้ ตั้งชื่อให้ “เจ้าบุญครึ่ง ” http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=6689 “เจ้าบุญครึ่ง” ปลาครึ่งท่อนยังวายน้ำได้ ฟิชวิลเลจ อบ้านโป่ง จราชบุรี เลี้ยงไว้ ตั้งชื่อให้ “เจ้าบุญครึ่ง
This page loaded in 0 seconds.