ต้นจันผา

จันทร์

จันทร์

สีขาวนวลตรงกลางดอกมีจุดสี


Tags : จันทร์ จันทร์
จัน

จัน

จั่นดอกของจันทร์ผาแต่ละจั่นจะ


Tags : จัน
จัน

จัน

แต่ในปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูก


Tags : จัน
จันผา บ้าน

จันผา บ้าน

ซ้ายมือเป็นจันผาของภาคกลาง


Tags : จันผา บ้าน จันผา
This page loaded in 2 seconds.