ทรงปั้นหยา

#iczzSatun คฤหาสน์กูเด็น อาคารสองชั้นสีเขียวขาว สไตล์โคโลเนียลแบบยุโรปผสมความเป็นไทย ตรงหลังคาทรงปั้นหยา มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งอาคารหลังนี้สร้างเพื่อเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5
This page loaded in 1 seconds.