ทีด้า

Search Photos :
powered by

Relate Keyword for ทีด้า

มาบรรยายเรื่องการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ ม.เกษตร มาทีไรต้องมาไหว้ท่าน... พ่อหลวงสุวรรณของคนเกษตร ============================== ชาวใดใจกล้าเหมือนชาวนางานเก่ง ยากไม่เกรงหนักหามทน  ถึงเราจนเราชาวนาไม่กลัว  หาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเอย  (สร้อย) หากินกันกลางด้า

มาบรรยายเรื่องการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ ม.เกษตร มาทีไรต้องมาไหว้ท่าน... พ่อหลวงสุวรรณของคนเกษตร ============================== ชาวใดใจกล้าเหมือนชาวนางานเก่ง ยากไม่เกรงหนักหามทน ถึงเราจนเราชาวนาไม่กลัว หาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเอย (สร้อย) หากินกันกลางด้า


Tags : มาบรรยายเรื่องการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ ม.เกษตร มาทีไรต้องมาไหว้ท่าน... พ่อหลวงสุวรรณของคนเกษตร ============================== ชาวใดใจกล้าเหมือนชาวนางานเก่ง ยากไม่เกรงหนักหามทน ถึงเราจนเราชาวนาไม่กลัว หาเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเอย (สร้อย) หากินกันกลางด้า มเกษตร มาทีไรต้องมาไหว้ท่าน พ่อหลวงสุวรรณของคนเกษตร ยากไม่เกรงหนักหามทน ถึงเราจนเราชาวนาไม่กลัว สร้อย หากินกันกลางด้า
This page loaded in 1 seconds.