ที่มาของสํานวนสุภาษิต

Search Photos :
powered by
11.06.14 หมาเห่าใบตองแห้ง สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่ทำตัวเองเหมือนมีความเก่งกล้าสามารถ แต่จริงแล้วเป็นคนที่ขี้ขลาดไม่กล้าจริงอย่างที่พูด  ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงสมัยก่อนที่ลมพัดใบกล้วยแห้งจะเสียดสีกันมีเสียงดัง เมื่อสุนัขเห็นอะไรเคลื่อนไหวและมีเสี

11.06.14 หมาเห่าใบตองแห้ง สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่ทำตัวเองเหมือนมีความเก่งกล้าสามารถ แต่จริงแล้วเป็นคนที่ขี้ขลาดไม่กล้าจริงอย่างที่พูด ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงสมัยก่อนที่ลมพัดใบกล้วยแห้งจะเสียดสีกันมีเสียงดัง เมื่อสุนัขเห็นอะไรเคลื่อนไหวและมีเสี


Tags : 11.06.14 หมาเห่าใบตองแห้ง สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่ทำตัวเองเหมือนมีความเก่งกล้าสามารถ แต่จริงแล้วเป็นคนที่ขี้ขลาดไม่กล้าจริงอย่างที่พูด ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงสมัยก่อนที่ลมพัดใบกล้วยแห้งจะเสียดสีกันมีเสียงดัง เมื่อสุนัขเห็นอะไรเคลื่อนไหวและมีเสี หมาเห่าใบตองแห้ง สํานวนสุภาษิตนี้ ที่มาของสํานวน
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด