ที่มาของสํานวนสุภาษิต

Search Photos :
powered by
11.06.14 หมาเห่าใบตองแห้ง สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่ทำตัวเองเหมือนมีความเก่งกล้าสามารถ แต่จริงแล้วเป็นคนที่ขี้ขลาดไม่กล้าจริงอย่างที่พูด  ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงสมัยก่อนที่ลมพัดใบกล้วยแห้งจะเสียดสีกันมีเสียงดัง เมื่อสุนัขเห็นอะไรเคลื่อนไหวและมีเสี

11.06.14 หมาเห่าใบตองแห้ง สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่ทำตัวเองเหมือนมีความเก่งกล้าสามารถ แต่จริงแล้วเป็นคนที่ขี้ขลาดไม่กล้าจริงอย่างที่พูด ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงสมัยก่อนที่ลมพัดใบกล้วยแห้งจะเสียดสีกันมีเสียงดัง เมื่อสุนัขเห็นอะไรเคลื่อนไหวและมีเสี


Tags : 11.06.14 หมาเห่าใบตองแห้ง สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่ทำตัวเองเหมือนมีความเก่งกล้าสามารถ แต่จริงแล้วเป็นคนที่ขี้ขลาดไม่กล้าจริงอย่างที่พูด ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงสมัยก่อนที่ลมพัดใบกล้วยแห้งจะเสียดสีกันมีเสียงดัง เมื่อสุนัขเห็นอะไรเคลื่อนไหวและมีเสี หมาเห่าใบตองแห้ง สํานวนสุภาษิตนี้ ที่มาของสํานวน
08.11.16 บ่างช่างยุ . สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่ชอบยุแยงตะแคงรั่ว ให้คนอื่นแตกแยกหรือทะเลาะกัน . ที่มาของสํานวน ที่มาน่าจะมาจากหนังสือนิทานสอนเด็กสมัยโบราณ มีตัวบ่างที่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีหนังพังผืดข้างลำตัวคล้ายปีก ถลาร่อนได้ เป็นตัวละครที่ยุแหย่นกกับ

08.11.16 บ่างช่างยุ . สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่ชอบยุแยงตะแคงรั่ว ให้คนอื่นแตกแยกหรือทะเลาะกัน . ที่มาของสํานวน ที่มาน่าจะมาจากหนังสือนิทานสอนเด็กสมัยโบราณ มีตัวบ่างที่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีหนังพังผืดข้างลำตัวคล้ายปีก ถลาร่อนได้ เป็นตัวละครที่ยุแหย่นกกับ


Tags : 08.11.16 บ่างช่างยุ . สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่ชอบยุแยงตะแคงรั่ว ให้คนอื่นแตกแยกหรือทะเลาะกัน . ที่มาของสํานวน ที่มาน่าจะมาจากหนังสือนิทานสอนเด็กสมัยโบราณ มีตัวบ่างที่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีหนังพังผืดข้างลำตัวคล้ายปีก ถลาร่อนได้ เป็นตัวละครที่ยุแหย่นกกับ บ่างช่างยุ สํานวนสุภาษิตนี้ ที่มาของสํานวน ถลาร่อนได้ เป็นตัวละครที่ยุแหย่นกกับ
This page loaded in 2 seconds.