นกแอร์

Search Photos :
powered by
เพียง 13,500 บาท ให้ท่านได้เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา พระธาตุอินทร์แขวน และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมบินสบายไปกับ “นกแอร์” และมีกรุ๊ปเดินทางทุกสัปดาห์  พิเศษ!!! เมนู กุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งหงสา รวมรถขึ้นพระธาตุ และค่าวีซ่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

เพียง 13,500 บาท ให้ท่านได้เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา พระธาตุอินทร์แขวน และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมบินสบายไปกับ “นกแอร์” และมีกรุ๊ปเดินทางทุกสัปดาห์ พิเศษ!!! เมนู กุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งหงสา รวมรถขึ้นพระธาตุ และค่าวีซ่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้


Tags : เพียง 13,500 บาท ให้ท่านได้เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา พระธาตุอินทร์แขวน และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมบินสบายไปกับ “นกแอร์” และมีกรุ๊ปเดินทางทุกสัปดาห์ พิเศษ!!! เมนู กุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งหงสา รวมรถขึ้นพระธาตุ และค่าวีซ่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เพียง ให้ท่านได้เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมบินสบายไปกับ “นกแอร์” กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งหงสา รวมรถขึ้นพระธาตุ และค่าวีซ่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
โปรโมชั่นพิเศษ เพียง 9,999 บาท !! ให้ท่านได้เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน สักการะ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พร้อมบินสบายไปกับ สายการบินนกแอร์ พิเศษ! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง + รวมค่าวีซ่า แ

โปรโมชั่นพิเศษ เพียง 9,999 บาท !! ให้ท่านได้เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน สักการะ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พร้อมบินสบายไปกับ สายการบินนกแอร์ พิเศษ! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง + รวมค่าวีซ่า แ


Tags : โปรโมชั่นพิเศษ เพียง 9,999 บาท !! ให้ท่านได้เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน สักการะ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พร้อมบินสบายไปกับ สายการบินนกแอร์ พิเศษ! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง + รวมค่าวีซ่า แ โปรโมชั่นพิเศษ เพียง ให้ท่านได้เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม สักการะ เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พร้อมบินสบายไปกับ สายการบินนกแอร์ พักโรงแรมระดับ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง รวมค่าวีซ่า
ได้อ่าน "In Focus" Nokair In-Flight Magazine ฉบับเดือนมิถุนายน 2558 แนะนำการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด โดยคุณจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ขึ้นนกแอร์เดือนนี้พล

ได้อ่าน "In Focus" Nokair In-Flight Magazine ฉบับเดือนมิถุนายน 2558 แนะนำการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด โดยคุณจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ขึ้นนกแอร์เดือนนี้พล


Tags : ได้อ่าน "In Focus" Nokair In-Flight Magazine ฉบับเดือนมิถุนายน 2558 แนะนำการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด โดยคุณจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ขึ้นนกแอร์เดือนนี้พล ได้อ่าน Nokair InFlight Magazine ฉบับเดือนมิถุนายน เมืองต้องห้ามพลาด โดยคุณจิรารัตน์ มีงาม สำนักงานพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ขึ้นนกแอร์เดือนนี้พล
คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน "เทศกาลเชียงรายรำลึก” โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์ โ

คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน "เทศกาลเชียงรายรำลึก” โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์ โ


Tags : คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน "เทศกาลเชียงรายรำลึก” โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์ โ คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์
คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน "เทศกาลเชียงรายรำลึก” โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์ โ

คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน "เทศกาลเชียงรายรำลึก” โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์ โ


Tags : คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน "เทศกาลเชียงรายรำลึก” โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์ โ คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์
เกือบลืมพรุ่งนี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ จะเดินทางมา #อุบล เวลา16.15น. (โดยสายการบินนกแอร์) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน #ACU_NIGHT ตึกสุนีย์
เล่นเกมส์ทายชื่อเครื่องบินNokAirเมื่อเดือนที่แล้ว ได้เป็น1ใน300คนที่ตอบถูก >>> วันนี้ได้ส่งของรางวัลเป็นปฏิทินนกแอร์(ที่เป็นข่าวดัง)มาแล้ว 555+
คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน "เทศกาลเชียงรายรำลึก” โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์ โ

คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน "เทศกาลเชียงรายรำลึก” โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์ โ


Tags : คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน "เทศกาลเชียงรายรำลึก” โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์ โ คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย ร่วมงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย โรบินสันเชียงราย สายการบินนกแอร์
TBA 1

TBA 1


Tags : TBA 1
This page loaded in 3 seconds.

รายการทีวีล่าสุด