นุศรา

📝“เคลิ้ม-บ่าววี”  ดึงเรื่องจริงจากโซเชียล ลงมิวสิกวิดีโอเพลงสุดดราม่า!! “ไม่คู่ควร” ปล่อยเพลงร็อคบาดอารมณ์ ไม่คู่ควร ของ 5 หนุ่ม วงเคลิ้ม นำทีมโดย เป้-พัศวุฒิ ศิริอำพันธ์กุล (ร้องนำ), จึ๋ง-ดนุพล ดวงแสง (กลอง), วุฒิ-ศราวุฒิ สืบสา (กีตาร์), นุ-ภาณุพงศ์

📝“เคลิ้ม-บ่าววี” ดึงเรื่องจริงจากโซเชียล ลงมิวสิกวิดีโอเพลงสุดดราม่า!! “ไม่คู่ควร” ปล่อยเพลงร็อคบาดอารมณ์ ไม่คู่ควร ของ 5 หนุ่ม วงเคลิ้ม นำทีมโดย เป้-พัศวุฒิ ศิริอำพันธ์กุล (ร้องนำ), จึ๋ง-ดนุพล ดวงแสง (กลอง), วุฒิ-ศราวุฒิ สืบสา (กีตาร์), นุ-ภาณุพงศ์


Tags : 📝“เคลิ้ม-บ่าววี” ดึงเรื่องจริงจากโซเชียล ลงมิวสิกวิดีโอเพลงสุดดราม่า!! “ไม่คู่ควร” ปล่อยเพลงร็อคบาดอารมณ์ ไม่คู่ควร ของ 5 หนุ่ม วงเคลิ้ม นำทีมโดย เป้-พัศวุฒิ ศิริอำพันธ์กุล (ร้องนำ), จึ๋ง-ดนุพล ดวงแสง (กลอง), วุฒิ-ศราวุฒิ สืบสา (กีตาร์), นุ-ภาณุพงศ์ 📝“เคลิ้มบ่าววี” ดึงเรื่องจริงจากโซเชียล “ไม่คู่ควร” ปล่อยเพลงร็อคบาดอารมณ์ ไม่คู่ควร หนุ่ม วงเคลิ้ม นำทีมโดย เป้พัศวุฒิ ศิริอำพันธ์กุล ร้องนำ จึ๋งดนุพล ดวงแสง วุฒิศราวุฒิ สืบสา กีตาร์ นุภาณุพงศ์
📝“เคลิ้ม-บ่าววี”  ดึงเรื่องจริงจากโซเชียล ลงมิวสิกวิดีโอเพลงสุดดราม่า!! “ไม่คู่ควร” ปล่อยเพลงร็อคบาดอารมณ์ ไม่คู่ควร ของ 5 หนุ่ม วงเคลิ้ม นำทีมโดย เป้-พัศวุฒิ ศิริอำพันธ์กุล (ร้องนำ), จึ๋ง-ดนุพล ดวงแสง (กลอง), วุฒิ-ศราวุฒิ สืบสา (กีตาร์), นุ-ภาณุพงศ์

📝“เคลิ้ม-บ่าววี” ดึงเรื่องจริงจากโซเชียล ลงมิวสิกวิดีโอเพลงสุดดราม่า!! “ไม่คู่ควร” ปล่อยเพลงร็อคบาดอารมณ์ ไม่คู่ควร ของ 5 หนุ่ม วงเคลิ้ม นำทีมโดย เป้-พัศวุฒิ ศิริอำพันธ์กุล (ร้องนำ), จึ๋ง-ดนุพล ดวงแสง (กลอง), วุฒิ-ศราวุฒิ สืบสา (กีตาร์), นุ-ภาณุพงศ์


Tags : 📝“เคลิ้ม-บ่าววี” ดึงเรื่องจริงจากโซเชียล ลงมิวสิกวิดีโอเพลงสุดดราม่า!! “ไม่คู่ควร” ปล่อยเพลงร็อคบาดอารมณ์ ไม่คู่ควร ของ 5 หนุ่ม วงเคลิ้ม นำทีมโดย เป้-พัศวุฒิ ศิริอำพันธ์กุล (ร้องนำ), จึ๋ง-ดนุพล ดวงแสง (กลอง), วุฒิ-ศราวุฒิ สืบสา (กีตาร์), นุ-ภาณุพงศ์ 📝“เคลิ้มบ่าววี” ดึงเรื่องจริงจากโซเชียล “ไม่คู่ควร” ปล่อยเพลงร็อคบาดอารมณ์ ไม่คู่ควร หนุ่ม วงเคลิ้ม นำทีมโดย เป้พัศวุฒิ ศิริอำพันธ์กุล ร้องนำ จึ๋งดนุพล ดวงแสง วุฒิศราวุฒิ สืบสา กีตาร์ นุภาณุพงศ์
This page loaded in 0 seconds.