นุสรา”

เอาบุญมาฝากทุกๆ ท่านครับ "สักการะวิหารพระอุปคุต พระอรหันต์แห่งโชคลาภ"  บทสวด : มหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยัง มะมะ สะเทวะกัง สะพรัหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะว

เอาบุญมาฝากทุกๆ ท่านครับ "สักการะวิหารพระอุปคุต พระอรหันต์แห่งโชคลาภ" บทสวด : มหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยัง มะมะ สะเทวะกัง สะพรัหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะว


Tags : เอาบุญมาฝากทุกๆ ท่านครับ "สักการะวิหารพระอุปคุต พระอรหันต์แห่งโชคลาภ" บทสวด : มหาอุปะคุตโต จะ มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยัง มะมะ สะเทวะกัง สะพรัหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะว เอาบุญมาฝากทุกๆ ท่านครับ บทสวด มหาอุปะคุตโต มะหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมานัง เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยัง สะเทวะกัง สะพรัหมมะกัง มะนุสสานัง สัพพะลาภัง
This page loaded in 1 seconds.