บรมวุฒิ

"แฟลช ไดร์ฟ สมเด็จเจ้าฟ้าไอที ทองคำชิ้นเดียวของโลก" เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้อำนวยการอาวุโส ห้างสรรพสินค้าโรบิ

"แฟลช ไดร์ฟ สมเด็จเจ้าฟ้าไอที ทองคำชิ้นเดียวของโลก" เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้อำนวยการอาวุโส ห้างสรรพสินค้าโรบิ


Tags : "แฟลช ไดร์ฟ สมเด็จเจ้าฟ้าไอที ทองคำชิ้นเดียวของโลก" เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้อำนวยการอาวุโส ห้างสรรพสินค้าโรบิ ไดร์ฟ สมเด็จเจ้าฟ้าไอที เพื่อนำทูลเกล้าฯ สยามบรมราชกุมารี มลปนัดดา ดิศกุล ประธานเปิดงานแถลงข่าว พร้อมด้วยนายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้อำนวยการอาวุโส ห้างสรรพสินค้าโรบิ
This page loaded in 0 seconds.