บอร์ด

Search Photos :
powered by
once of me my photograph เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว แต่ไม่ใช่ไวทย์บอร์ดที่เราจะเขียน อะไรเติมอะไรจนรกไปหมด ให้เขาได้ออกความเห็นได้คิดเองและ กล้าตัดสินใจเลือกทางเดินที่เขาอยากทำ สิ่งนั้นเองจะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เก่งในอนาคต.. #instafonts #girl #cute #snap #ca
This page loaded in 1 seconds.