บัตรเลือกตั้ง

ไปสู่ที่ชอบๆ สมัยหน้าขอให้ได้คนดี มีน้ำใจ เข้ามาบริหารตำบลขัวมุง  พิธีฌาปนกิจบัตรเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขัวมุง เมื่อปี 2552  จะหมดวาระแล้วเลือกตั้งใหม่ วันที่ 20 เมษายน 2557 นี้
ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบ...ชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู กูจะกาใครก็ได้....การเลือกตั้งนี่ทำให้ฉันเป็นเจ้าของประเทศเลย...หย่อนใส่หีบเลือกตั้ง โคตรเท่เลย..  เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป. เลือกปชป.ก็เคยเพราะหมั

ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบ...ชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู กูจะกาใครก็ได้....การเลือกตั้งนี่ทำให้ฉันเป็นเจ้าของประเทศเลย...หย่อนใส่หีบเลือกตั้ง โคตรเท่เลย.. เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป. เลือกปชป.ก็เคยเพราะหมั


Tags : ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบ...ชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู กูจะกาใครก็ได้....การเลือกตั้งนี่ทำให้ฉันเป็นเจ้าของประเทศเลย...หย่อนใส่หีบเลือกตั้ง โคตรเท่เลย.. เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป. เลือกปชป.ก็เคยเพราะหมั ฉันไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย ชอบชอบที่ได้เซ็นชื่อ ได้บัตรเลือกตั้ง แล้วก็รู้สึกว่า นี่บัตรของกู โคตรเท่เลย เลือกไทยรักไทยก็เคย เพราะหมั่นไส้ปชป เลือกปชปก็เคยเพราะหมั
เริ่มนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนน บัตรดี เบอร์ 15 กับไม่ประสงค์ลงคะแนน พอๆกันเลย ...หน่วยนี้ ผู้มาใช้สิทธิ 69.67%  #RespectMyNoVote  #ReformBeforeElection  #ThailandElection
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นเฮลิบคอร์ปเตอร์กรุงเทพฯมาลงร.ร.ภูเขียว ไปปราศรัยหาเสียงและแนะนําประชาชนวิธีกากบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ระบบ บัญชีรายชื่อและแบ่งเขต ณ เวทีสนามกีฬาร.ร.ภูมิวิทยา จ.ชัยภูมิ 24 มิ.ย. 54
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ขึ้นเฮลิบคอร์ปเตอร์กรุงเทพฯมาลงร.ร.ภูเขียว ไปปราศรัยหาเสียงและแนะนําประชาชนวิธีกากบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ระบบ บัญชีรายชื่อและแบ่งเขต ณ เวทีสนามกีฬาร.ร.ภูมิวิทยา จ.ชัยภูมิ 24 มิ.ย. 54
เห้อ วันหยุดเซ็งพ่อไม่พาน้องเที่ยว #หวัดดีวันอาทิตย์ ที่ไม่ไปเลือกตั้ง เพราะบัตรติดอยู่ไปรษณีย์ หีบบัตรติดอยู่อำเภอ อีกอย่างไม่รู้จะเลือกใครด้วยแหล่ะ อิอิ
This page loaded in 0 seconds.