ประกวดวาดภาพ

Search Photos :
powered by
จากปี46 ถึงปี56 อยู่่ด้วยกันมาจะ 10 ปีแล้ว นานๆกลับบ้านมาถึงจะได้จับ  เป็นเครืี่องดนตรีชิ้นแรก,,ที่ซื้อด้วยตัวเอง,,จากเงินที่ได้จากการประกวดวาดภาพ ,,,วันนี้ซื้อสายมาเปลี่ยนให้ใหม่ หยอดยางสน รูปหล่อและเสียงดีขึ้นเยอะเบยลูกเพี่ย!! ✌


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :
hp

hp


Tags : hp


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :


Tags :
This page loaded in 2 seconds.