ประเทศอินโดนีเซีย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเมื่่อวันที่ 12 กันยายน 2554 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งทวิภาดีและพหุพาดี18991230202144
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเมื่่อวันที่ 12 กันยายน 2554 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งทวิภาดีและพหุพาดี1899123019333
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเมื่่อวันที่ 12 กันยายน 2554 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งทวิภาดีและพหุพาดี18991230193455
This page loaded in 1 seconds.