ประเภทของยาเสพติด

ยา

ยา

ยาเสพติดพิษร้ายของสังคม


Tags :
จริง

จริง

ยาเสพติดแต่ละชนิด


Tags : จริง
ยา

ยา

ปราบปราบยาเสพติด พ.ศ.2519


Tags :
ยาเสพตติด: ยาเสพติด

ยาเสพตติด: ยาเสพติด

[แก้]ประเภทของสิ่งเสพติด


Tags : ยาเสพตติด: ยาเสพติด
พรบ ยาเสพติด แก้ไขเพิ่มเติม พศ 2556    กิ๊ก  เป็นยาเสพติดประเภทสี่(แล้วแซบ)   เป็น วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท. เสพแล้วจะทำให้มีความสุข ลืมทุกข์ ลืมตาย    โทษภัยของมันมีผลรุนแรงถึงเมีย. ทำให้ทุกข์เศร้า กระวนกระวายกินไม่ได้ นอนไม่หลับ เกิดอาการ
This page loaded in 1 seconds.