ประเภทของยาเสพติด

ยา

ยา

ในประเทศไทยยาเสพติดซึ่งเป็น


Tags :
ร่างกาย

ร่างกาย

สิ่งเสพติด คือ ยาประเภทหนึ่ง


Tags : ร่างกาย
ยาเสพตติด: ยา

ยาเสพตติด: ยา

[แก้]ประเภทของสิ่งเสพติด


Tags : ยาเสพตติด:
10 สาร

10 สาร

จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2


Tags : สาร
ยา

ยา

ประเภทของยาเสพติด


Tags :
Drugs

Drugs

1971; ยานี้มักจะพบอยู่ในรูปของ


Tags : Drugs
This page loaded in 2 seconds.