ประโยคความซ้อน

Search Photos :
powered by
PagesScreenSnapz008.jpg

PagesScreenSnapz008.jpg

ประโยคย่อย หรืออนุประโยค


Tags : PagesScreenSnapz008.jpg PagesScreenSnapz008jpg
PagesScreenSnapz003.jpg

PagesScreenSnapz003.jpg

โดยประโยคความเดียว


Tags : PagesScreenSnapz003.jpg PagesScreenSnapz003jpg
This page loaded in 0 seconds.

รายการทีวีล่าสุด