ประโยคความซ้อน

งาน

งาน

งานนำเสอนเรื่องประโยคความซ้อน


Tags : งาน
Untitled-1_8.jpg

Untitled-1_8.jpg

ประโยค ตอนที่ 2 ประโยคความซ้อน


Tags : Untitled 1_8jpg
PagesScreenSnapz008.jpg

PagesScreenSnapz008.jpg

และเมื่อแยกประโยคความซ้อน


Tags :
ประโยค

ประโยค

ประโยคความซ้อน


Tags : ประโยค
Untitled-2_6.jpg

Untitled-2_6.jpg

เราอาจจะขยายความส่วนต่าง ๆ


Tags : Untitled 2_6jpg
This page loaded in 2 seconds.