ประโยคความซ้อน

PagesScreenSnapz008.jpg

PagesScreenSnapz008.jpg

และเมื่อแยกประโยคความซ้อน


Tags :
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 19

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 19

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ 19


Tags :
Untitled-4_4.jpg

Untitled-4_4.jpg

ประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้


Tags : Untitled 4_4jpg
This page loaded in 2 seconds.